Scriptie Saver kijkt al sinds 2009 scripties na van WO en HBO studenten!
Open
X

Wat we doen.

scriptie redigerenJe scriptie laten nakijken, wat houdt dat eigenlijk in? Scriptie Saver redigeert je scriptie, om aan de geldende academische eisen te voldoen. Wij kijken snel en secuur naar:

      • Grammatica en zinsbouw;
      • Opbouw en structuur;
      • Verwijzingen en bibliografie.

Daarnaast kijken we ook naar de inhoud, zodat je het beste uit je scriptie haalt. Kortom, we maken van je scriptie een goed lopend en prettig leesbaar verhaal!

 

 

Je scriptie laten nakijken? Dat klinkt als een schooljuf met een rode pen, maar wat betekent Scriptie Saver nu concreet voor jouw scriptie? Kan je scriptie laten nakijken je werk echt significant verbeteren?

Scriptie Saver leest je scriptie twee keer nauwkeurig door. De eerste leesronde letten we voornamelijk op de grammatica, zinsbouw en stijlfouten. De tweede leesronde zetten we de puntjes op de i en kijken we daarnaast naar de structuur, de verwijzingen en de lay-out.

We houden de wijzigingen bij in het Word document. Grammaticale aanpassingen en zinsbouw worden in de tekst verbeterd, inhoudelijke opmerkingen plaatsen we in de kantlijn.

Je krijgt je scriptie terug in twee versies, de eerste als werkdocument met zichtbare wijzigingen die je zelf kunt accepteren of negeren, en een definitieve versie met reeds doorgevoerde wijzigingen (de inhoudelijke opmerkingen zijn dan nog wel zichtbaar in de kantlijn).

Je kunt Scriptie Saver inschakelen om de eindredactie uit te voeren, maar ook eerder, als tussentijdse evaluatie van je voortgang. Scripties kunnen in het Nederlands en Engels geredigeerd worden. Naast je scriptie, redigeren we ook rapporten, papers en essays.