Scriptie Saver kijkt al sinds 2009 scripties na van WO en HBO studenten!
Open
X

Gebruik de kapstokmethode.

Gebruik de kapstokmethode

De scriptie indeling kun je ook gemakkelijk in een boomdiagram neerzetten. Zo kun je de onderlinge verbanden en de structuur van je argument in kaart brengen. Waarschijnlijk zal je scriptie indeling tijdens het schrijven vaak veranderen en een schematisch overzicht kan dan als kapstok dienen voor je verhaal.

Een scriptie schrijven is een hele klus. Veel studenten verliezen het overzicht tijdens het schrijfproces. De onderzoeksdata, uitkomsten en conclusies zijn allemaal verzameld, maar hoe krijg je ze nu netjes en geordend op papier?

Een scriptie schrijven: Eerst denken dan doen!

De eerste tip die van pas kan komen bij het schrijven van een scriptie is: Eerst denken, dan doen. Natuurlijk is je hoofdvraag leidend. Besteed voldoende tijd aan een goed afgebakende centrale vraagstelling en eventuele deelvragen.

Maak ook een stappenplan waarin je vastlegt wanneer je wat op papier wilt hebben. Als je dit koppelt aan een tijdsschema, creeër je voor jezelf houvast. Door die grote, allesbeslissende deadline op te delen in kleinere meetpunten, maak je het proces voor jezelf behapbaar.

Een scriptie Schrijven: Eerst de kapstok, dan de jas!

Een tweede tip is: Eerst de kapstok, dan de jas. De kapstok waar we het hier over hebben, is het geraamte van je scriptie. Studenten beginnen vaak in het wilde weg te schrijven, in de hoop dat alles vanzelf op z’n plek valt. Ook hier is structuur weer het toverwoord. Afhankelijk van de richtlijnen van je universiteit, dient de opbouw een bepaalde (logische) vorm te volgen. Het verdient aanbeveling om je opzet, inclusief paragrafen en subparagrafen op papier te zetten. Als je de essentie van iedere paragraaf in een paar zinnen – desnoods in steekwoorden- opschrijft, breng je voor jezelf een werkkader aan.

 

Je kunt ook een boomdiagram gebruiken. Zo kun je de onderlinge verbanden, theoretische modellen en de structuur van je argument in kaart brengen. Waarschijnlijk zal de indeling van je scriptie tijdens het schrijven veranderen, en een dergelijk schematisch overzicht kan dan als kapstok dienen voor je verhaal.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.